Services

TONA hỗ khách hàng từ khâu chuấn bị tới khi hoàn thành công tác thi công và dự án được đưa vào sử dụng

THIẾT KẾ - THI CÔNG

Tổng thầu Thiết Kế & Thi công
Tổng Thầu Thi công
Tổng thầu Thiết Kế

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Pháp lý phát triển bất động sản & xây dựng
Tài chính phát triển dự án BĐS
Đầu tư phát triển bất động sản
Khai thác cho thuê & Quản lý Tòa nhà

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tư vấn thiết kế
Thi công lắp đặt
Bảo hành & bảo trì hệ thống
Vận hành nhà máy Năng lượng mặt trời

TOP